Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Jimmie Stranne (SD) med flera om att utöka grundutbudet i Närtrafiken

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

17. Motion om att utöka grundutbudet i Närtrafiken

Det är för tidigt att utöka grundutbudet inom Närtrafiken till att gälla även lördagar och söndagar. Det anser regionfullmäktige och anser därmed att en motion i ärendet vara besvarad.

Motionen är ställd av Jimmie Stranne med flera (SD). Motionärerna vill att kollektivtrafiknämnden ska få i uppdrag att komplettera Närtrafikens grundutbud så att det även omfattar lördagar och söndagar. Genom Närtrafiken kan man resa till och från en adress där det inte finns någon linjetrafik. Idag innebär lägsta utbudsnivå att man kan beställa transport måndag-fredag.

Kollektivtrafiknämnden skriver i sitt yttrande att de ser positivt på att Närtrafiken fortsätter att utvecklas för att klara landsbygdens resbehov. Nämnden rekommenderar att eventuella beslut om olika förändringar tas efter att en utvärdering gjorts under 2017.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

16:45

Program
19 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige