Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Jimmie Stranne (SD) med flera om att motverka tjuvåkning i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

16. Motion om att motverka tjuvåkning i Västra Götalandsregionen

Jimmie Stranne med flera (SD) föreslår i en motion att Västtrafik ska göra fler biljettkontroller och att kontrollverksamheten ska säljas för att skötas av någon extern part. Syftet är att motverka tjuvåkning i kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad genom det remissvar som kommit från Västtrafik. Västtrafik arbetar med en ny upphandling och ny modell för biljettkontrollverksamheten, som även omfattar frågeställningarna som lyfts fram i motionen.

Västtrafik bedömer att kontrollerna i förhållande till det totala resandet behöver ökas i kommande avtal. Att sälja tjänsten externt för att öka antalet biljettkontroller skulle dock motverka biljettkontrollens utveckling mot att vara en naturlig del av Västtrafiks varumärke, anser bolaget.

Även kollektivtrafiknämnden har fått motionen på remiss, och har ställt sig bakom Västtrafiks svar.

Beslut: enligt förslag

Ärendet avgjordes genom votering. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

15:56

Program
18 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige