Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Upphörande av subvention av glutenfri kost till patienter över 16 år

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

9. Subvention av glutenfri kost till patienter över 16 år upphör

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) upphör med att subventionera glutenfri kost till patienter över 16 år från den 1 april 2017.

Bakgrunden till beslutet är att livsmedelsverket kommer att ta bort glutenfria livsmedel från den lista som innehåller livsmedel för särskilda näringsändamål. Glutenfria livsmedel har kunnat beställas från VGR för hemleverans – en möjlighet som nyttjats av cirka en fjärdedel av de personer i Västra Götaland som beräknas ha ett behov. Idag är utbudet av glutenfritt stort i handeln och på sikt beräknas handelns priser att pressas ytterligare då fler konsumenter handlar dessa varor.

År 2012 hade elva landsting dragit in all form av subvention/bidrag, fyra landsting hade någon form av subvention/bidrag till patienter i enbart åldersgruppen 16-19 år och sex landsting (inklusive VGR) gav fortfarande någon form av subvention/bidrag.

Beslut: enligt förslag

Ärendet avgjordes genom votering. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade till förmån för egna yrkanden.

14:10

Program
11 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige