Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Projektet Nytt Regionens i Göteborg

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

15. Projektet Regionens Hus i Göteborg får mer pengar

Regionfullmäktige beslutade att tillföra 54 miljoner kronor till bygget av  Regionens hus vid Bergslagsgatan i Göteborg.

Beslut om själva projektet togs av regionfullmäktige i februari förra året, men med de förutsättningar som gällde 2012 då regionstyrelsen beslutade skjuta upp projektet. Beviljade investeringsmedel var 858 miljoner kronor.

Sedan 2012 har flera förutsättningar förändrats. Bland annat har Göteborgs stad beslutat utveckla det aktuella området från fortsatt trafiklandskap till innerstadsmiljö, vilket bland annat ställer nya krav på husets gestaltning och anpassningar till andra byggprojekt i området. Efter en översyn har innehållet i huset också ändrats så att ännu fler personer ska kunna arbeta och mötas där, vilket minskar Västra Götalandsregionens externa hyreskostnader ytterligare.

Regionfullmäktige beslutade också tillföra 85 miljoner kronor som kompensation enligt index för den kostnadsutveckling som skett den aktuella perioden.

Regionens hus är planerat att stå klart under 2019.  Huset ska bli en lättillgänglig arbetsplats och konferenscenter som samlar personal och funktioner som idag är spridda på  en mängd olika externa lokaler i Göteborg.

 Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

15:50

Program
17 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige