Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Interpellation av Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

3. Interpellationer (fortsättning)

Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa

Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen

Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen

17:24

 Sammanträdet avslutades

18:30

Program
24 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige