Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandling

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige

11. Ny ambulanshelikopter ska köpas in till Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter behöver ersättas med en ny. Regionfullmäktige beslutar bland annat att kommunalförbundet Svensk Luftambulans ges i uppdrag att sköta upphandlingen och även äga ambulanshelikoptern.

Den nuvarande helikoptern ägs av Västra Götalandsregionen och köptes in begagnad 2010. Slitage och höga underhållskostnader gör att den behöver bytas ut senast 2019. Den nya helikoptern beräknas inte öka Västra Götalandsregionens kostnader för verksamheten.

Medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans är förutom Västra Götalandsregionen även landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. Uppgiften är att för medlemmarnas räkning sköta anskaffning och drift av ambulanshelikoptrarna. Medlemmarna själva står för den medicinska personalen. Idag är ägandet av de ambulanshelikoptrar som förbundet ansvarar för blandat. Direktionen för Svensk Luftambulans har föreslagit att förbundet ska äga och finansiera samtliga helikoptrar, och att medlemmarna istället betalar drift och kapitalkostnad (hyra) till kommunalförbundet.

En ny helikopter ska även köpas in till Landstinget i Uppsala.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

15:00

Program
13 av 25
Publicerad
tisdag 31 januari 2017

Teckenspråkstolkad 31 januari 2017 Regionfullmäktige