Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 30 januari 2018

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018