Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Patientavgift för Närhälsan Online

Regionfullmäktige 30 januari 2018

12. Så mycket kostar ett besök på Närhälsan Online

Inom ramen för omställningsområdet digitala vårdtjänster görs nu en översyn av ersättningar och patientavgifter för digitala vårdtjänster.

Närhälsan har vid årsskiften 2017/2018 startat en virtuell mottagning -  Närhälsan Online. För att inledningsvis uppmuntra användningen av tjänsten och ge vård på lika villkor kom primärvårdsstyrelsen i november in till hälso- och sjukvårdsstyrelsen med en skrivelse där de föreslår att patientavgiften för Närhälsan Online enhetligt ska vara 100 kronor för besök hos läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast samt 50 kronor för övriga besök. Dessutom föreslog de att avgiften ska vara samma oavsett vem som använder tjänsten.

Primärvårdsstyrelsens föreslagna ändring av patientavgift kan leda till en konkurrensfördel jämfört med övriga vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral då det skulle locka till sig patienter som inte är listade. Därför är den sammanvägda bedömningen att patientavgiftshandboken inte bör ändras enligt primärvårdsstyrelsens förslag.

Regionfullmäktige avslår primärvårdsstyrelsens begäran om patientavgift för Närhälsan Online.

Detta innebär att patientavgiften kommer att likställas med ett fysiskt besök, dvs 100 kronor för en patient som är listad på någon av Närhälsans vårdcentraler och 300 kronor för den som är listad på en annan vårdcentral.

Beslut: enligt förslag

SD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Vård Patientavgifter

Program
12 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018