Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Detaljbudget 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018

8. Detaljbudget för 2018 antogs

Det budgeterade resultatet uppgår till -185,9 miljoner kronor. I resultatet ingår Västra Hälso-och sjukvårdsnämndens budgeterade resultat om -65 miljoner kronor.

Koncernkontorets budgetöversyn visar att flera sjukhus befarar stora underskott. Inga åtgärdsplaner har dock rapporterats i samband med att detaljbudgeten lämnades in. Koncernkontoret förutsätter att åtgärder vidtas av styrelserna om dessa bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans. Koncernkontoret kommer även att följa upp sjukhusens kostnadsutveckling och åtgärdsplaner samt återrapportera till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkände detaljbudgeten den 16 januari. Regionfullmäktige medger att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden får budgetera ett underskott på 65 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

S, V och SD deltar inte i beslutetProtokollsanteckning från S och V

Budget

Program
7 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018