Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Claes Redberg (S) med flera om klimatanpassning i VG-regionens verksamhet

Regionfullmäktige 30 januari 2018

17. Klimatanpassning i verksamheten - S-motion godkänns

Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) föreslår i en motion att det utarbetas en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionärerna menar att båda perspektiven med förebyggande arbete och klimatanpassning är ofrånkomliga i en framgångsrik och samlad klimat- och miljöpolitik. Remissvaren anser att motionen ska bifallas.

Regionfullmäktige bifaller motion om klimatanpassning i VGR och ger regionstyrelsen i uppdrag att utarbeta en analys, strategi och en överordnad handlingsplan för att strukturera klimatanpassningsarbetet i VGR.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna Christer Ahlén Claes Redberg

Program
17 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018