Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om inrättande av regionens innovationspris

Regionfullmäktige 30 januari 2018

Motionen från Magnus Palmlöf och Anders G Högmark (M) om att inrätta ett regionens innovationspris kom in till regionfullmäktige i februari 2014. Motionens remitterades därefter till regionutvecklingsnämnden och FoU-beredningen för vidare beredning. Svar har kommit in från båda instanserna och koncernkontoret har gjort en sammanvägd bedömning som innebär att motionen föreslås anses vara besvarad.

Motiveringen till att motionen ska anses vara besvarad är att Västra Götalandsregionens initiativ med innovationsfonden och innovationsplattformen implementerats efter det att motionen väcktes 2014 och att syftet med motionen kan anses vara uppfyllt.

Beslut: enligt förslag

Motion Magnus Palmlöf Anders G Högmark Moderaterna

Program
20 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018