Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 22-24 (Inkomna motioner, valärenden, anmälningsärenden)

Regionfullmäktige 30 januari 2018

22. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om att vid utbrott av smittsamma sjukdomar tillfälligt erbjuda slopade patientavgifter.

Motion av Egon Frid (V) om att parkeringsavgifter ska ingå i ersättning för sjukresor.

Motion av Karin Engdahl med flera (S) om gratifikationssystem för Närhälsans vårdcentraler.

Motion av Janette Olsson (S) och Karin Engdahl (S) om standardiserat remissförlopp i vården.

Motion av Karin Engdahl (S) om funktion för ”tandemrekrytering”.

Motion av Aylin Fazelian (S) om Social Science Park.

Motion av Lena Malm med flera (S) om prioritering av framtida järnvägssatsningar inom Målbild Tåg 2035.

23. Valärenden

Martin Andreasson (M) avsagt sig uppdraget i regionstyrelsen coh som regionråd och Lars Holmin (M) föreslås som ny ledamor i regionstyrelsen och som regionråd. Peter Hermansson (M) blir ersättare.

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med justerat förslag.

24. Anmälningsärenden

Sammanträdet slut.

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Vänsterpartiet Karin Engdal Aylin Fazelian Janette Olsson Heikki Klaavuniemi Egon Frid Lena Malm Inkomna motioner

Program
22 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018