Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Regionfullmäktige 30 januari 2018

15. Omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förbättras - S-motion bifalls

Lena Hult (S) och Christin Slättmyr (S) har i en motion från november 2016 föreslagit åtgärder för att förbättra omhändertagandet av barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) inom Västra Götalandsregionen och förhindra att dessa barn faller mellan olika vårdgivare och att de uppmärksammas tidigt.

Samtliga remissinstanser är positiva till motionens förslag och några hänvisar till befintliga styrande dokument på området och pågående arbete.

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att följa upp hur aktuella styrdokument och handlingsplaner inom området tillämpas.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får också i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att alla barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tidigt får den vård de behöver.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Lena Hult Christin Slättmyr

Program
15 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018