NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om icke religiösa andaktslokaler på sjukhusen

Regionfullmäktige 30 januari 2018

Jessica Wetterling med flera (V) föreslår i sin motion att genomföra en utredning för att se hur nuvarande sjukhuskyrkor kan förändras till icke-religiösa andaktslokaler.

Motionärerna anser att andaktslokalerna på Västra Götalandsregionens sjukhus ska vara lika välkomnande för alla. De föreslår att de religiösa symbolerna ska tas bort från rummen och att olika religioner ska kunna ha tillgång till ”religiösa symboler eller tillbehör” i exempelvis ett skåp i lokalen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. Dessutom ger regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att komma med förslag på hur definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus ska tydliggöras.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Vänsterpartiet Jessica Wetterling

Program
19 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018