Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029

Regionfullmäktige 30 januari 2018

10. Regional infrastrukturplan för perioden 2018 - 2029 antagen

Den befintliga regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014-2025. Planen är reviderad och kompletterad med en miljökonsekvensbeskrivning. Den föreslås gälla för perioden 2018-2029.

I november 2017 ställde sig beredningen för hållbar utveckling bakom planen. Nästa steg är att den tas den upp i regionfullmäktige den 30 januari. Därefter levereras den till regeringen.

Regeringen tar troligen beslut om de definitiva ekonomiska länsramarna under april/maj 2018 samtidigt som innehållet i den nationella planen fastställs. Regionfullmäktige måste därefter fastställa den regionala planen senast två månader efter regeringens beslut.

Regionfullmäktige antar förslaget till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Beslut: enligt förslag

Dessutom antogs tilläggsyrkandet från S.

Läs mer om infrastrukturplanen

Transportinfrastrukturplan

Program
10 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018