Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Magnus Harjapää (SD) om återvinning av litiumjonbatterier

Regionfullmäktige 30 januari 2018

18. SD-motion om litium-jonbatterier föreslås vara besvarad

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att berörda nämnder ska få i uppdrag att utveckla och ta fram en handlingsplan för att Västra Götalandsregionen (VGR) kan säkerhetsställa en återvinning av litium-jonbatterier på ett säkert, energieffektivt och miljövänligt sätt.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att VGR redan idag har insamling av alla sorters batterier, inklusive litium-jonbatterier.

Beslut: enligt förslagSD reseverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Magnus Harjapää

Program
18 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018