Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige 30 januari 2018

13. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Vid årsskiftet trädde en ny lag i kraft om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen säger att regioner och kommuner ska komma överens på länsnivå  om både betalansvar och riktlinjer för in- och utskrivningsprocessen.

I den föreslagna överenskommelsen regleras att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar fortsätter att gälla till och med 2018-09-24. Det pågår en dialog kring hur betalansvaret ska regleras på längre sikt. Riktlinjen som reglerar planeringsprocessen gäller för samma tidsperiod.

Regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen godkänner överenskommelse och riktlinje om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Beslut: enligt förslag 

Program
13 av 23
Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Regionfullmäktige 30 januari 2018