Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

1. Inledning

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan om nyvalda till regionfullmäktige

Program
1 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023