Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

24. Motion: Framtida hälso- och sjukvård

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

24. Motion av Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) om regionen framtida hälso- och sjukvård och dess ekonomi (kl 16:32)

Håkan Linnarsson (S) och Janette Olsson (S) har i en motion till regionfullmäktige i september 2021 föreslagit att en parlamentarisk grupp och styrgrupp tillsätts för att ta fram en långtidsutredning om regionens framtida hälso- och sjukvård och ekonomi. Motionen har skickats på remiss till den politiska styrgruppen för detaljutformning av den politiska organisationen och har beretts av Koncernkontoret och den politiska arbetsgruppen för VGR:s politiska organisation.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion Socialdemokraterna Janette Olsson Håkan Linnarsson Hälso- och sjukvård

Program
11 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023