Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6-7. Interpellation: Företagen, industrierna i nationens ekonomi

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

6. Interpellation av Cecilia Andersson (C): Vilken väsentlig roll spelar företagen och industrierna i Västra Götaland i vår nations ekonomi? (kl 17:08)

Cecilia Andersson (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson följande:

1. Hur arbetar Rödgrön ledning för att få genomslag för västsvenska prioriteringar i den nationella politiken?

2. I vilken utsträckning har Rödgrön lednings företrädare närvarat på de olika nationella forum som finns för att föra fram västsvenska prioriteringar?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3559324.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20om%20infrastruktur&fileSize=170372

7. Interpellation av Angelica Lundgren Bielinski (M): Hur avser den rödgröna ledningen att hantera stängning av vuxenpsykiatrin på NÄL med tonvikt på dess inverkan på patientvården och kompetensbristen? (kl 17:32)

Beslut: Interpellationen bordläggs

Interpellation Centerpartiet Cecilia Andersson Västsvenska Prioriteringar

Program
16 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023