Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

26. Motion: Lönepåslag till sjukvårdens veteraner

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

26. Motion av Lars Holmin (M) om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner (kl 16:43)

Lars Holmin (M) har föreslagit i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner skulle kunna främja tillvaratagandet av senior kompetens.

Koncernkontoret ställer sig bakom förslaget och föreslår att utredningen inkluderar regionens samtliga verksamheter. Utredningen föreslås vara klar senast den 30 juni 2024.

Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med flera insatser för att ta tillvara senior kompetens. Då studier visar att ekonomin är ett av flera överväganden som seniora medarbetare gör inför valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet görs bedömningen att initiativet i motionen ligger inom ramen för att ta tillvara senior kompetens.

Beslut:

Regionfullmäktige bifaller motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

Motion Moderaterna Lars Holmin Senior kompetens

Program
13 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023