Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

27-29. Inkommande motioner, Anmälnings- och Valärenden

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

27. Anmälan om inkommande motioner (kl 16:45)

Följande motioner anmäls till regionfullmäktige:

1. Motion av Lisa Berglund (KD) om regionalt vaccinationsprogram för äldre

2. Motion av Peter Arvidsson (SD) och Glenn Ottosson (SD) om utred ökad ställplatsladdning och förändrade upphandlingskrav på Västtrafiks fordonsflotta

3. Motion av Jonas Eriksson (SD) med flera om nollbasbudgetering

4. Motion av Peter Hermansson (M) om vilka får ta del av kulturmedlen i Västra Götaland?

5. Motion av Angelica Lundgren Bielinski (M) och Pär Lundqvist (L) om slopande avgifter för ambulans där patienten påträffas avliden

6. Motion av Lars Holmin (M) och Conny Brännberg (KD) om att all representation ska vara alkoholfri

Beslut:

Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning.

28. Anmälningsärenden (kl 16:52)

Inga anmälningsärenden har kommit in till dagens sammanträde.

29. Valärenden (kl 16:52)

Beslut:

Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag till val.

Inkomna motioner

Program
14 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023