Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

3. Interpellation: Upphandlad vård

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

3. Interpellation av Stefan Svensson (KD): Kan den rödgröna ledningen tänka sig öka andelen upphandlad vård när det kan ske till en lägre kostnad än egen regi? (kl 10:31)

Stefan Svensson (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

Vilka privata avtal har den rödgröna ledningen identifierat som kan göras i egen regi till en lägre kostnad?

Kan den rödgröna ledningen tänka sig att öka andelen upphandlad vård av externa vårdgivare när det kan ske till en lägre kostnad?

Interpellationssvar från Helén Eliasson (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3559307.PDF?fileName=Svar%20pa%CC%8A%20interpellation%20om%20%C3%B6ka%20andelen%20privat%20v%C3%A5rd&fileSize=105919

Interpellation Kristdemokraterna Stefan Svensson Vårdkostnad Upphandling Privata avtal

Program
3 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023