Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13. Tilläggsbudget 2024

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

13. Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen (kl 13:30)

Regionfullmäktige fastställde i juni 2023 budget för 2024 med plan för 2025 – 2026. Regionfullmäktige antog på tisdagens sammanträde en tilläggsbudget för 2024. I tilläggsbudgeten har underskottet reviderats ner från 1,59 miljarder kronor till 1,55 miljarder kronor.

Tilläggsbudgeten beskriver hur de tillkommande generella statsbidragen på 982 miljoner kronor ska fördelas.

För 2024 är indexuppräkningen oförändrad och ligger fast vid index för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden till 3,0 procent och för övriga nämnder och styrelser på 2,0 procent. För 2025 har index uppdaterats till 2,0 procent för alla verksamheter och för 2026 till 1,1 procent.

I tilläggsbudgeten får regionstyrelsen 59,5 miljoner kronor för uppstartkostnader för Högsbo Närsjukhus. Detta är en engångssatsning under 2024.

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får 525 miljoner kronor. Pengarna fördelas på:

Uppräkning till sjukhusen och primärvården på 492 miljoner kronor.

Förstärkning av sjukhusens barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Förstärkning av ambulanssjukvården i Skaraborg

Förstärkning av barn- och ungdomsmedicin

Inrättande av en mottagning för vård kopplat till sexuella övergrepp

Miljö- och regionutvecklingsnämnden tillförs 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald genom att kompensera Västkuststiftelsen för minskade statsbidrag

Nämnden tillförs också 10 miljoner kronor för att kompensera för minskade statsbidrag till folkhögskolorna.

Beslut:

Regionfullmäktige fastställer förslag till justerad budget för 2024 med plan för 2025 – 2026.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna tilläggsförslag.

Tilläggsbudget 2024

Program
7 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023