Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

25. Motion: Vässa Västtrafik kommunikation

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

25. Motion av Jesper Johansson (V) och Eva-Lena Öman (V) om att vässa Västtrafik AB kommunikation (kl 16:34)

Jesper Johansson (V) och Eva-Lena Öman (V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västtrafik i sin marknadsföring ska göra jämförelser med kollektiva resor och resor med bil utifrån klimatbelastning samt att appen ToGo ska inkludera information om individens klimatbelastning för respektive resa i jämförelse med motsvarande resa i bil.

Motionen remitterades till styrelsen för Västtrafik och kollektivtrafiknämnden. Motionen föreslås vara besvarad mot bakgrund av att Västtrafik redan arbetar med liknande informationsinsatser.

Beslut:

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Motion Vänsterpartiet Jesper Johansson Eva-Lena Öman

Program
12 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023