Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

4. Interpellation: Avveckling, närsjukhus

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

4. Interpellation av Richard Brodd (L) om avvecklandet av nytt närsjukhus på Wiselgrensplatsen (kl 10:59)

Richard Brodd (L) frågar strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Janette Olsson (S) följande:

1. Hur ska vården som idag bedrivs på Lundby specialistsjukhus omhändertas?

2. Hur kommer det att drabba patienternas behov av en tillgänglig och nära vård på Hisingen?

3. Hur kommer beslutet att påverka Sahlgrenskas planer och möjligheter att minska antalet besökare?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3559315.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20ang%C3%A5ende%20avvecklandet%20av%20nytt%20n%C3%A4rsjukhus%20p%C3%A5%20Wieselgrensplatsen&fileSize=112234

Interpellation Liberalerna Närsjukhus Richard Brodd Avveckling

Program
4 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023