Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation: Hårdare lönekrav arbetskraftsinvandring, del 2 av 2

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

5. Interpellation av Cecilia Andersson (C) om hårdare lönekrav för arbetskraftsinvandrare (kl 11:33 -12:00, ärendet återupptas kl 16:55)

Cecilia Andersson (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) följande:

1. Finns det någon uppskattning om hur många personer som berörs i det privata näringslivet och de gröna näringarna i vårt län?

2. Hur kommer de nya reglerna slå mot Västra Götalandsregionen?

3. Hur många av VGR:s egna medarbetare berörs?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3559320.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20om%20h%C3%A5rdare%20l%C3%B6nekrav%20f%C3%B6r%20arbetskraftsinvandrare&fileSize=111285

Interpellation Centerpartiet Cecilia Andersson Lönekrav Arbetskraftsinvandring

Program
15 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023