Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

20. Kulturstrategi & kulturplan 2024-2027

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

20. Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027 (kl 15:53)

Regionfullmäktige antar Västra Götalands nya kulturstrategi och kulturplan för perioden 2024-2027. Den nya kulturstrategin utgår från varje invånares rätt att delta i kulturlivet och riktningen som pekas ut är ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland.

Inom Västra Götalandsregionen (VGR) samspelar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur tillsammans under visionen ”Det goda livet”. Visionen slår fast att kulturen har betydelse för den enskildes livskvalitet och är viktig för regional utveckling och tillväxt.

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027 är ett av VGR:s fyra regionala måldokument. Tillsammans med regionfullmäktiges budget styr strategin satsningar inom kultur, demokratiutveckling och civilsamhällsfrågor under de kommande fyra åren.

Beslut:

Regionfullmäktige antar Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kultur

Program
9 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023