Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

10-11. Interpellation: Uppföljningen av frågan om jourcentraler

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023

10. Interpellation av Albin Gilbertsson (SD) om uppföljning av fråga om framtiden för jourcentralerna i Skaraborg (kl 17:47)

Albin Gilbertsson (SD) frågar styrelsen för Närhälsans ordförande Göran Larsson (MP) följande:

1. Vad betyder egentligen omställningen till nära vård för dig, och hur ska man tolka detta praktiska exempel i Skaraborg där man gör tvärt om?

2. Vilken betydelse har krav- och kvalitetsboken för att säkerställa en tillgänglig vård över hela regionen?

Interpellationssvar från Göran Larsson (MP):

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3559352.PDF?fileName=Svar%20p%C3%A5%20interpellation%20ang%C3%A5ende%20uppf%C3%B6ljning%20av%20fr%C3%A5ga%20om%20framtiden%20f%C3%B6r%20jourcentralerna%20i%20Skaraborg&fileSize=172570

11. Interpellation av Jacob Brendelius (SD) om vilken roll som spårbunden kollektivtrafik har i händelse av kris eller krig (kl 18:04)

Beslut: Interpellationen tas upp på kommande sammanträde med regionfullmäktige.

Sverigedemokraterna Interpellation Jourcentraler Albin Gilbertsson Framtid

Program
18 av 18
Publicerad
tisdag 28 november 2023

Teckenspråkstolkad Regionfullmäktige 28 november 2023