Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 2 februari 2016

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum 9/2 2016, 11.00

Program
2 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016