Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 21-23

Regionfullmäktige 2 februari 2016

21. Anmälan av inkomna motioner

Tre motioner lämnades in och lämnas nu till regionstyrelsen för beredning.

Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvård i Västra Götaland 2035

Jeanette Olsson (S) om att införa Naloxen nässpray

Eva Olofsson (V) m. fl. om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

 

22. Anmälningsärenden

 

23. Valärenden- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Program
23 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016