Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kompletterande område till regional utvecklingsplan för psykiatrin

Regionfullmäktige 2 februari 2016

10. Komplettering för posttraumatiskt stressyndrom i Regional utvecklingsplan för psykiatrin

Regionfullmäktige beslutade att komplettera den regionala utvecklingsplanen för psykiatri med ett avsnitt för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eftersom denna diagnos den är ett område där det behövs regional utveckling och samordning.

Finansieringen av åtgärderna som hör samman med avsnittet om PTSD i utvecklingsplanen behandlades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i december 2015. Den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatri 2014-2018 antogs av regionfullmäktige i maj 2014.

Psykiatri

Program
11 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016