Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Komplettering av budget

Regionfullmäktige 2 februari 2016

5. Kompletteringar i budgeten för 2016

Nya förutsättningar, som uppkommit efter att budgeten för 2016 beslutades av fullmäktige i juni, gör att regionstyrelsen föreslagit kompletteringar i budgeten för nästa år. Nya skatte- och pensionsprognoser för 2016, visar på en obetydlig förändring vad gäller skatter och en något bättre prognos avseende pensioner. Nya statsbidrag till hälso- och sjukvården påverkar budgeten. Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet

Budget

Program
7 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016