Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Regional utvecklingsstrategi för tandvård

Regionfullmäktige 2 februari 2016

9. Slutrapport för regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland godkänd

2012 antog regionfullmäktige en regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland 2011-2015. Utvecklingsstrategin har sedan dess resulterat i att ett stort antal åtgärder genomförts efter förslag från Västra Götalandsregionens styrelser, nämnder och tjänstemannaorganisation. Åtgärderna och eventuella nya uppdrag har nu sammanställts i en slutrapport.

Regionfullmäktige godkände slutrapporten om utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Tandvård Vård

Program
10 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016