Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om antibiotikafri mat i regionens verksamheter

Regionfullmäktige 2 februari 2016

17. VGR stöttar redan begränsning av antibiotika i maten - avslag på motion

Heikki Klaavuniemi med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen snarast ändrar sina inköpsrutiner för livsmedel så att svenskt konventionellt ekologiskt livsmedel prioriteras. Motionärerna menar att antibiotika i djurhållning och livsmedel leder till antibiotikaresistens vilket är ett hot för hälsan hos befolkningen men även får stora ekonomiska konsekvenser för sjukvården.

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsen förslag att avslå motionen. Styrelsen hänvisar till att förslaget att prioritera svenska livsmedel strider mot de grundläggande EU-rättsliga principerna och mot Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Styrelsen hänvisar samtidigt till att det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för nästa livsmedelsupphandling, där krav på begränsningar för användningen av antibiotika kommer att ingå. Västra Götalandsregionen stöttar också redan, genom regional utveckling, insatser som underlättar för små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland att bli leverantörer till offentlig sektor.

Motion

Program
19 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016