Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att inrätta ett screeningprogram

Regionfullmäktige 2 februari 2016

16. Utredning för att ta ställning till organiserad provtagning för upptäckt av prostatacancer

Rose-Marie Antonsson (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska skapa ett PSA-screeningprogram för att upptäcka prostatacancer i tid.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till att samtliga remissinstanser inom VGR tycker att det är för tidigt att införa ett screeningprogram. Dessutom finns det nationella riktlinjer som säger att landsting och regioner inte bör erbjuda screening.

Regionfullmäktige beslutade dock att VGR ska utreda och ta ställning till en försöksverksamhet för organiserad provtagning. Sådan försöksverksamhet finns idag redan i Stockholm.

Motion

Program
18 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016