Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om förbättrad allokering av blodbussen

Regionfullmäktige 2 februari 2016

18. Motion om besök av blodbussen i norra Bohuslän besvarad

David Lindh (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om blodbussen kan besöka Strömstad och norra Bohuslän på regelbunden basis. Motionärens menar att regelbundna turer till norra Bohuslän skulle kunna förbättra servicen till boende i området som önskar lämna blod.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad. Bakgrunden till beslutet är hälso- och sjukvårdsstyrelsens med flera remissinstansers bedömning att ansvaret för tillgången på blod är tydligt och att det finns en plan för blodförsörjning i regionen. Det är sjukhusledningarnas uppgift att säkra tillgången på blod till vården och att detta sker på bästa och mest effektiva sätt samt att väga kostnader för olika metoder för att få tillgång till blod.

Motion

Program
20 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016