Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 12-14

Regionfullmäktige 2 februari 2016

12. Uppsala läns landsting blir medlem i kommunalförbundet Svensk luftambulans

2015 bildade Västra Götalandsregionen och landstingen i Värmland och Dalarna Kommunalförbundet Svensk Luftambulans för att bedriva ambulanshelikopterverksamhet för medlemmarna. Uppsala läns landsting har nu ansökt om medlemskap i kommunalförbundet.

De andra medlemmarna i förbundet, Landstingen i Värmland och Dalarna, har tidigare beslutat godkänna ansökan och justeringar i förbundsordningen vilket nu även regionfullmäktige beslutat.

 

13. Riktlinjer för handikappidrottsstipendium upphävs

I och med att Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor antagit en ny riktlinje för stipendier som omfattar både stipendiet för mänskliga rättigheter och stipendiet för parasport (handikappidrott) beslutade regionfullmäktige att upphäva ”Riktlinjer för handikappidrottsstipendium” och ge kommittén för rättighetsfrågor uppdraget att besluta om regler för stipendium för parasport.

 

14. Fler ledamöter i beredningen för Överenskommelsen med den sociala ekonomin

Regionfullmäktige har tillsatt en tillfällig beredning som ska följa upp och återrapportera arbetet med Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin i Västra Götaland. Regionstyrelsen har föreslagit att företrädarna för den sociala ekonomin ska bli fler för att skapa en mer jämbördig dialog mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. Idag består beredningen av åtta politiker, en representant för varje parti i fullmäktige, och fyra representanter för den sociala ekonomin. Regionstyrelsens förslag innebär att den sociala ekonomin ska representeras av ytterligare fyra företrädare. Regionfullmäktige beslutade att anta regionstyrelsen förslag.

Program
16 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016