Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Partistöd 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016

Partierna i regionfullmäktige får varje år ett ekonomiskt stöd för sitt arbete från Västra Götalandsregionen, det så kallade partistödet. Stödet beräknas utifrån ett antal kronor per invånare och år. Regionfullmäktige beslutade att partistödet 2016 ska vara 34 kronor och två öre per invånare.

Partistödet har stöd i kommunallagen som säger att kommuner och landsting får ge ekonomiskt och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Det är fullmäktige, minst en gång per år, som beslutar om partistödet.

Västra Götalandsregionens partistöd är uppdelat i två delar. Det består dels av ett grundstöd som för 2016 blir 975 410 kronor per parti och dels av ett stöd som ges utifrån hur många mandat varje parti har. 2016 blir det mandatbundna stödet 321 005 kronor. Partistödet räknas under mandatperioden årligen upp med 3 procent.

Hur partierna använder partistödet ska redovisas varje år till fullmäktige.

Partistöd

Program
9 av 24
Publicerad
tisdag 02 februari 2016

Regionfullmäktige 2 februari 2016