Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärende fem och sex

Regionfullmäktige 12 april 2016

Bokslutsdispositionerna 2015 godkända (ärende 5)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för årsredovisningen 2015. Dispositionerna innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnderna ersättas med 127,5 miljoner kronor för merkostnader som uppstått för Vårdval Rehab samt att de verksamheter som i och med årets resultat fått negativa egna kapital måste återställa detta inom tre år.

Beslut enligt förslag

Västra Götalandsregionen Årsredovisning för 2015 godkänd (ärende 6)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2015. Redovisningen visar att Västra Götalandsregionens ekonomi är god med ett överskott på 761 miljoner kronor för året och att många av fullmäktiges mål blev uppfyllda.

Läs mer i http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/regionstyrelsen-den-22-mars,c9942244" target="_blank">pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Program
11 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016