Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015

Regionfullmäktige 12 april 2016

Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015 för att nå verksamhet i balans (ärende 12)

I samband med delårsrapporten per augusti beslutade regionstyrelsen och regionfullmäktige ett antal åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för styrning och ledning av hälso- och sjukvården med målet att få verksamheten i balans. Besluten gällde främst akutsjukhusen som visade på underskott i rapporten.

Det genomförda arbetet samt påbörjade arbeten med åtgärder och planer har nu återrapporterats och utifrån redovisningarna och åtgärdsplanerna bedömer nu Koncernkontoret:

  • att Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Södra Älvsborgs sjukhus har förutsättningar att uppnå resultat i enlighet med regionfullmäktiges beslut
  • att NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus har osäkra förutsättningar att uppnå beslutade resultat för 2016.
  • att Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett inte har förutsättningar att under 2016 uppnå ekonomi i balans då de inte redovisat tillräckligt preciserade eller beslutade åtgärdsplaner.

Regionfullmäktige beslutade att notera återrapporteringen och att regionstyrelsen ska lämna förslag om eventuella åtgärder i delårsrapport mars 2016.

Program
15 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016