Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om inrättande av ett kompetenscentrum för äldrefrågor

Regionfullmäktige 12 april 2016

Äldreråd istället för kompetenscentrum för äldrefrågor (ärende 18)

Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna ska skapa ett kompetenscentrum för de äldre inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Kompetenscentret ska bevaka och samordna insatser samt föreslå förbättringsåtgärder för patientgruppen.

Regionfullmäktige beslutade att anse att motionen är besvarad och hänvisar till att dessa frågor redan hanteras inom vårdsamverkansorganisationerna, inom arbetet med den regionala handlingsplanen "Det goda livet för sjuka äldre".

Istället för ett kompetenscentrum beslutade fullmäktige dock att VGR ska skapa ett regionalt äldreråd. Ett äldreråd har betydligt större möjligheter att driva arbetet med att förbättra vården av äldre än ett kompetenscenter. Äldrerådet ska bestå av representanter från berörda verksamheter samt från universitet och högskola.

 kl. 15.28

Program
20 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016