NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Medgivande att tilldelningsbeslut fattas för nya spårvagnar M33

Regionfullmäktige 12 april 2016

Göteborgs spårvägar AB får besluta om tilldelningsbeslut för nya spårvagnar (ärende 13)

Upphandlingen av fler spårvagnar till Göteborg är snart klar och ett tilldelningsbeslut förväntas under det första halvåret 2016. Innan Göteborgs Spårvägar AB fattar beslut om tilldelningen måste regionfullmäktige ge spårvägsstyrelsen tillstånd att fatta beslutet.

Upphandlingen omfattar 40 nya spårvagnar med option på ytterligare 60 stycken. I april 2014 gav regionfullmäktige tillstånd till Göteborgs stad att påbörja upphandlingen.

Regionfullmäktige beslutade att Göteborgs Spårvägar AB får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av de nya spårvagnarna.

Program
16 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016