Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om könsstympning av pojkar

Regionfullmäktige 12 april 2016

Avslag på motion om att sluta erbjuda könsstympning av pojkar (ärende 19)

Håkan Lösnitz med flera (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) omedelbart slutar erbjuda omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl.

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige avslår motionen. 2009 beslutade dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet att följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendation och erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till de pojkar som är bosatta inom Västra Götalands län. VGR har varken rättsliga eller andra ingående underlag för att ändra beslutet från 2009. VGR erbjuder inte idag omskärelse av pojkar. Det avtal som funnits med en privat utförare förlängdes inte på grund av att besöken uteblev.

Regionfullmäktige beslutade som regionstyrelsen föreslagit att avslå motionen.

 kl. 15.46

Beslutet avgjordes genom votering.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Program
21 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016