NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om utökad subvention av preventivmedel

Regionfullmäktige 12 april 2016

Ingen utökad subvention av preventivmedel (ärende 17)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska subventionera samtliga preventivmedel med indikationen antikonception, och att den även i fortsättningen ska gälla upp till 25 års ålder.

På förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade fullmäktige avslå motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hänvisar till att det i regeringens höstproposition 2016 finns ett föreslag om att samtliga preventivmedel, som ingår i läkemedelsförmånen, ska vara kostnadsfria upp till 21 års ålder från och med 2017.

 kl. 15.25

Beslut enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Program
19 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016