Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om utbildning om upptäckt och åtgärd vid brott mot barn

Regionfullmäktige 12 april 2016

Utredning om obligatorisk utbildning för att upptäcka våld mot barn (ärende 14)

Regionfullmäktige har sagt ja till en motion om att utreda möjligheterna att införa en obligatorisk utbildning om upptäckt och åtgärder vid brott mot barn. Motionen kommer från moderaten Annika Tännström som lyfter fram att undersökningar visar att många av de brott som barn och ungdomar utsätts för aldrig upptäcks och anmäls. I motionen har hon därför föreslagit att Västra Götalandsregionen ska utreda om det är möjligt att införa en obligatorisk utbildning på vårdutbildningarna.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska bifallas. Regionstyrelsens personalutskott har föreslagit att Västra Götalandsregionens kunskapscentrum för våld i nära relationer (VKV) och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS) får ett samordningsansvar.

Regionfullmäktige beslutade att styrelserna för beställd primärvård och för Sahlgrenska sjukhuset ska ta fram ett underlag och utreda möjligheterna införa en obligatorisk utbildning om symtom, upptäckt och åtgärder för barn som blivit utsatta för brott, våld och övergrepp. Utredningen ska ske i dialog med lärosäten och vårdutbildningar.

Program
17 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016