NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att upphandla vita jobb

Regionfullmäktige 12 april 2016

Västra Götalandsregionen ska utreda vita jobb vid upphandlingar (Ärende 22)

I en motion föreslår flera ledamöter från Vänsterpartiet att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att anpassa och utveckla metoden ”Vita jobb modellen” och genom ett samlat system för kraven vid upphandlingar bidra till bättre villkor på arbetsmarknaden. Motionärerna föreslår dessutom att regionstyrelsen ska utreda om Västra Götalandsregionen, vid upphandlingar, kan ställa krav på att en viss andel av de anställda anvisas av Arbetsförmedlingen.

Regionstyrelsen har föreslagot att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att motionärernas förslag ska utredas.
Vita Jobb innebär att den upphandlande myndigheten bland annat ställer krav på sociala villkor för arbetet enligt utvalda bestämmelser i tillämpligt kollektivavtal. Leverantören behöver inte ha tecknat kollektivavtal men det ska, i utvalda delar, vara möjligt att kräva sociala villkor vid offentlig upphandling.

Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen

 kl. 16.10

Beslut enligt förslag

Program
24 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016