Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om ordnat införande av E-hälsa

Regionfullmäktige 12 april 2016

Motion om ordnat införande av E-hälsa besvarad (ärende 20)

Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion från oktober att regionfullmäktige ska ta fram en modell för ett finansierat ordnat införande av e-hälsa i vården och att denna modell ska bygga på att införandet finansieras med hjälp av ett effektiviseringskrav på 0,2 procent.

Regionfullmäktige fattade beslut om att motionen ska anses besvarad och hänvisar till att det redan pågår insatser enligt Birgitta Losmans och Göran Larssons (MP) intentioner.

 kl.15.50

Beslut enligt förslag

Program
22 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016