NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 23-26

Regionfullmäktige 12 april 2016

Tre motioner

I anslutning till sammanträdet lämnade ledamöterna in tre motioner. Fullmäktige beslutade att remittera förljande motioner för beredning.

  • Heikki Klaavaniemi (SD) och SD-gruppen, angående antibiotikafri mat i regionens verksamheter
  • Alex Bergström (S) om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö
  • Johanna Johansson (SD) och SD-gruppen om avskaffad patientavgifter för äldre 85+

 kl. 16.14

24. Anmälningsärenden

Informationen noterades

 kl. 16.15

25. Valärenden
- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Regionfullmäktige beslutade anta valberedningens förslag.

 kl.

26. Eventuellt fortsättning interpellationer

 -

 kl.

Program
25 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016