NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om samlad ledning och styrning av regionens utbildningsverks.

Regionfullmäktige 12 april 2016

15. Motion av Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom regionen

Ärendet bordlades.

 kl. 15.05

Ingen utredning om sammanslagen utbildningsverksamhet (ärende 16)

Det blir ingen utredning om sammanslagen utbildning som Sverigedemokraterna föreslagit. Regionfullmäktige beslutade att avslå Heikki Klaavuniemis med fleras (SD) motion om samlad ledning och styrning av Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen ska avslås, bland annat för att regelverken för folkhögskolor och naturbruksgymnasier skiljer sig åt. Att låta dessa verksamheter ingå i en ny organisation under en enda politisk nämnd bedöms inte ge sådana fördelar att en utredning bör genomföras.

Vidare samlades förra året alla folkhögskolor till en enda förvaltning. Här pågår arbetet med att finna effektiva och tydliga strukturer för denna verksamhet.

 kl. 15.15

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Program
18 av 25
Publicerad
tisdag 12 april 2016

Regionfullmäktige 12 april 2016